Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет

Телефон 1:   011 2615 315

Телефон 2:   011 2612 664

Факс:   011 2193 659

Вебсајт:   www.agrif.bg.ac.rs

Е-адреса:   office@agrif.bg.ac.rs

Адреса:   Немањина бр. 6, Земун

Декан:   Проф. др Душан Живковић


Од скромног почетка са неколико наставника, три редовна, једним ванредним и три хонорарна, Пољопривредни факултет је данас једна од водећих високошколских установа у овом делу Европе, са преко 500 запослених и перманентим бројем од око 4.500 студената.

Зграда Пољопривредног факултета

Зграда Факултета је изузетна комбинација класичног, бечког стила тридесетих година прошлог века на који је припојен нови, савремени део зграде (1980. године). Предња фасада је китњаста, са фигурама и орнаментима. У унутрашњости старог дела зграде доминирају ренесансне степенице и мермерни стубови. Посебно је импресиван велики амфитеатар са балконом, капацитета 800 места.

Научноистраживачки рад

Научноистраживачки рад се обавља преко 8 института, 31 катедре, великог броја специјализованих и акредитованих лабораторија, огледног добра ''Радмиловац'', великог броја научних друштава која делују у оквиру Факултета, уз интензивну сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству.

Студије

У складу са европским системом образовања на Факултету су уведене крупне промене усвајањем новог, тростепеног начина студирања (основне академске студије, дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и докторске академске студије). Реформски процес усклађен са Болоњском декларацијом и нови студијски програми почели су да се примењују од 2007. године.