Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Православни богословски факултет

Православни богословски факултет

Телефон 1:  011 2762 958

Телефон 2:  011 2762 732

Телефон 3:  011 2769 107

Факс:  011 2769 205

Вебсајт:  www.bfspc.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekan@bfspc.bg.ac.rs

Адреса:  Мије Ковачевића бр. 11б, Београд

Декан:  Проф. др Зоран Ранковић


Данас на Православном богословском факултету студира више од 1.800 младића и девојака који се оспособљавају за свештенички, вероучитељски позив и научни рад у области теологије.

Наставници и сарадници

На Факултету предаје 42 наставника и сарадника. У предавачком саставу заступљени су и угледни архијереји наше Цркве, свештеници, монаси.

Студије

Студијски планови и програми у потпуности су усаглашени са актуелним Законом о високом школству и Болоњским процесом. Настава је организована по моделу основне академске студије у трајању од 8 или 6 семестара, у зависности од одабраног смера, и мастер студије у трајању од 2 или 4 семестра, опет у зависности од смера. На студије теологије могу се уписати ученици са претходно завршеном богословијом, који имају право да се определе за све смерове (општа теологија и практична теологија), и ученици са завршеним гимназијским или средњим стручним образовањем, који се упућују на студије на смеру за општу теологију.

Поред општег програмског језгра, студенти се, у складу са својим афинитетима, опредељују и за одређени број изборних предмета - библијских, патролошких, систематских, црквено-историјских, философских или практичних дисциплина.

Oсновне академске студије

План основних студија представља комбинацију теоријских и примењених знања која може задовољити и потребе оних студената који желе да се баве науком или предавачком делатношћу у духовним школама, али и оних који би стечена знања применили у пастирској или катихетској (вероучитељској) служби. На Факултет се, након пријемних испита из теологије и опште културе, примају кандидати оба пола, уз неопходну препоруку епархијског архијереја. Такође, овде своја теолошка знања могу продубљавати и припадници других конфесија, уз сагласност јерархије СПЦ.

Сарадња

Факултет негује интензивну сарадњу са низом реномираних теолошких установа у свету, као што су богословски факултети Аристотеловог универзитета у Солуну и Националног и Кападистријског Универзитета у Атини, духовне академије у Москви и Петрограду, Латерански универзитет у Риму, теолошки факултети у Немачкој, Швајцарској, Француској, САД, као и у земљама региона. Библиотека Факултета поседује преко сто хиљада књига, а њене услуге све више користе и академски делатници са других факултета и научних установа. Библиотечки фондови попуњавају се донацијама које библиотека добија од различитих институција и фондација, што омогућава њен стабилнији и перспективнији развој.