Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година

Телефон 1:011 2027 801

Телефон 2:011 2027 810

Факс:011 2630 151

Вебсајт:www.matf.bg.ac.rs

Е-адреса:matf@matf.bg.ac.rs

Адреса:Студентски трг бр. 16, Београд

Декан:проф. др Зоран Ракић

Продекан за наставу:доц. др Саша Малков

Продекан за науку:доц. др Миљан Кнежевић

Продекан за финансије:проф. др Дејан Урошевић

MTF Настава математике у Србији почела је одмах по оснивању Лицеја, 1838. године. Даљи развој ове научне дисциплине истоветан је са развојним путем основних природних наука у Србији.

О Факултету

Године 1853. основано је Природно-техничко одељење Лицеја, као једно од три његова одељења. У десетогодишњем раздобљу (1863-1873. године) природне науке и математика изучавају се у оквиру Техничког факултета Велике школе.

20. децембра 1873. године на Великој школи је основана прва Катедра за математику на тадашњем природно-математичком одсеку Филозофског факулета. Овај датум Математички факултет обележава као Дан Факулета.

Наредних седамдесетак година природне науке и математика развијају се у оквиру Филозофског факултета све до 1947. године када је Природно-математички одсек Филозофског факултета прерастао у самосталан Природно-математички факултет.

Године 1990, реорганизацијом Природно-математичког факултета, тадашњи Одсек за математику стиче пословну и организациону самосталност, а статус самосталне установе у саставу Универзитета у Београду Математички факултет добио је 1995. године конституисањем сопствених органа управљања и доношењем Статута Факултета.

Преко 6000 дипломираних математичара, преко 700 магистара, бројни специјализанти и преко 400 доктора наука, који заузимају значајна места у бројним институцијама, државним службама, научноистраживачким институцијама, компанијама и школама како у земљи, тако и у иностранству показатељи су квалитета по којем је Математички факултет најпрепознатљивији, а из реда наставника овог факултета досад је бирано десет чланова Српске академије наука и уметности.