Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година

Телефон 1:011 3370 266

Телефон 2:011 3370 350

Факс:011 3370 364

Вебсајт:www.mas.bg.ac.rs

Е-адреса:dekan@mas.bg.ac.rs

Адреса:Краљице Марије бр. 16, Београд

Декан:проф. др Радивоје Митровић

Продекан за наставу:проф. др Љубодраг Тановић

Продекан за научно-истраживачку
делатност:проф. др Слободан Ступар

Продекан за финансије:проф. др Цветко Црнојевић

Продекан за међународну сарадњу:проф. др Ненад Зрнић

Продекан за сарадњу с привредом:проф. др Бранко Васић

ETF Машински факултет Универзитета у Београду је најстарија и највећа високошколска и научна установа у Србији и Југославији у области машинства.