Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > >Факултети > Факултети медицинских наука > Медицински факултет

Медицински факултет

Телефон:011 3636 300

Факс:011 2684 053

Вебсајт:www.mfub.bg.ac.rs

Е-адреса:mf.bg@med.bg.ac.rs

Адреса:др Суботића 8, Београд

Декан:проф. др Небојша Лалић

Продекан за ИАС медицине
и ОАС сестринства
:Проф. др Тања Јовановић

Продекан за ИАС медицине
и ОАС сестринства
:Проф. др Петар Булат

Продекан за здравствене и академске
специјализације и мастер студије
:Проф. др Драган Мицић

Продекан за науку и
докторске студије
:Проф. др Татјана Симић

Продекан за континуирану
медицинску едукацију
:Проф. др Весна Бјеговић-Микановић


Продекан:Проф. др Предраг Пешко

MDF Студије медицине, које се обављају на Медицинском факултету Универзитета у Београду, чине обука лекара – обука средњошколаца да постану лекари, обука лекара да постану лекари специјалисти, обука специјалиста да постану супспецијалисти, континуирана обука свих профила лекара ради упознавања са последњим достигнућима медицинске науке и струке, обука истраживача у медицинским наукама. Поменути посао се обавља у складу са мисијом Медицинског факултета.

Студије

Током протеклих девет деценија Медицински факултет постао је један од највећих медицинских факултета у Европи, како по броју студената, тако и по броју наставника.

Почев од школске 1996/97. године, Медицински факултет Универзитета у Београду изводи наставу од прве године основних студија и на енглеском језику. Ова настава се обавља према истом наставном плану и програму по коме се изводе основне студије на српском језику.