Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Хемијски факултет

Хемијски факултет

Телефон 1:  011 3282 111

Телефон 2:  011 2184 330

Факс:  011 2638 785

Вебсајт:  www.chem.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekan@chem.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 12-16, Београд

Декан:  Проф. др Горан Роглић


Данашњи Хемијски факултет, као институција Београдског Универзитета, води порекло из Лицеја (1838-1863) и Велике школе (1863-1905). Лицеј је у почетку имао два одељења: Филозофско и Правно. Године 1853. на Лицеју је формирано ново Природно-техничко одељење на којем се, поред осталих наука, почела изучавати и хемија.

Први Професор хемије био је Михаило Рашковић (1827-1872). Он је 1853. године почео да предаје неорганску и органску хемију и хемијску технологију, и да држи вежбе у хемијској лабораторији коју је исте године основао. Ако се Професура, редовна настава, лабораторија и зачетак библиотеке могу узети за минимум услова који дефинишу једну катедру, онда се може сматрати да је 1853. године основана Катедра за хемију - претеча данашњег Хемијског факултета.

Студије

Од оснивања до данас на овом факултету дипломирало је 2898 студената. Факултет је дао 97 специјалиста и 345 магистара, као и 204 доктора хемијских наука.

Четири Професора Хемијског факултета су чланови Српске академије наука и уметности.