Факултети друштвено-хуманистичких наука Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких наука Факултети техничко-технолошких наука

Географски факултет

Географски факултет

Телефон 1:  011 2183 537

Телефон 2:  011 2637 421

Факс:  011 2182 889

Вебсајт:  www.gef.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@gef.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 3/III, Београд

Декан:  проф. др Дејан Филиповић

Продекан за наставу:  проф. др Гордана Војковић

Продекан за науку и међународну сарадњу:  доц. др Снежана Ђурђић

Продекан за финансије:  проф. др Велимир Шећеров