Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет ветеринарске медицине

Факултет ветеринарске медицине

Телефон 1:  011 3615 436

Телефон 2:  011 2685 936

Факс:  011 2685 936

Вебсајт:  www.vet.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@vet.bg.ac.rs

Адреса:  Булевар ослобођења бр. 18, Београд

Декан:  проф. др Милорад Мириловић


Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је смештен у близини центра Београда, у ул. Булевар Ослобођења бр. 18, неколико стотина метара од централног градског трга Славије у смеру према Аутокоманди. У непосредној близини факултета налазе се Медицински и Стоматолошки факултет.

О Факултету

Иако је идеја о оснивању Факултета ветеринарске медицине настала почетком двадесетог века, ова институција је основана Решењем Министарства за образовање бр. 30281/36 1936. године под именом Ветеринарски факултет Универзитета у Београду. Дана 19. аугуста 1936.године изабрани су први професори факултета, углавном са Медицинског и Пољопривредног факултета, који су, у складу са Одлуком Сената Универзитета, добили задатак да покрену наставу. Први Декан Ветеринарског факултета је био проф. др Живојин Ђорђевић. Те 1936. године на прву годину студија уписано је укупно 149 студената, а настава је извођена у просторијама Медицинског факултета.

Прве године постојања Ветеринарског факултета Универзитета у Београду отворена су радна места за редовне и ванредне професоре, доценте и асистенте. Еминентне личности заслужне за развој факултета као што су професори Др Илија Ђуричић, Др Антоније Вуковић, Др Чедомир Симић, Др Јован Димић и Др Владета Симић били су први који су изабрани у колегијум наставника Факултета.

Од свог оснивања 1936. gодине до данас, на Факултету ветеринарске медицине је студије завршило 9.302 ветеринара, 1.404 специјалиста у различитим областима ветеринарске делатности, 453 магистра и 773 доктора ветеринарских наука. Тренутно на факултету студира више од 1400 студената на свим видовима студија.

Факултет ветеринарске медицине данас

Основна делатност Факултета ветеринарске медицине је педагошки рад са студентима у оквиру интегрисаних академских студија - ветеринарска медицина, последипломских – докторских академских студија и специјалистичких академских студија, а запажена делатност факултета је и научноистраживачки и стручни рад. Овде треба напоменути да Факултет ветеринарске медицине организује конгресе, семинаре и различите континуиране едукације, чиме се унапређују знања и вештине доктора ветеринарске медицине у нашој земљи. Све претходно наведене активности се реализују од стране 106 наставника (доценти, ванредни и редовни професори), 23 асистента, једног наставника страног језика и више стручних сарадника, лабораторијских техничара и техничког особља који су запослени на катедрама и клиникама факултета, односно од стране особља запосленог у различитим центрима који су формирани као посебне организационе јединице факултета (Центар за развој и међународну сарадњу, Центар за издавачку делатност и промет учила, Центар за обезбеђење и унапређење квалитета, Информационо-комуникациони центар, Центар за иновациона и научна истраживања). Овде треба такође нагласити да су у спровођењу појединих активности на факултету ангажовани и студенти на последипломским студијама, млади истраживачи ангажовани на научним пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја и стажисти волонтери.

Факултет ветеринарске медицине је члан Европског удружења ветеринарских факултета (EAEVE – European Association of Establishments of Veterinary Education) и у складу са тим је преузео обавезу да образовни процес усклади са европским стандардима, што представља предуслов за прихватање диплома које издаје Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду у свим државама Европе.

За постизање изузетних резултата у области образовања и науке Факултет ветеринарске медицине је добитник Светосавске награде за 2020.годину коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.