Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет организационих наука

Факултет организационих наука

Телефон 1:  011 3950 800

Факс:  011 2461 221

Вебсајт:  www.fon.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@fon.bg.ac.rs

Адреса:  Јове Илића бр. 154, Београд

Декан:  Проф. др Милан Мартић


Организационе науке, које доживљавају пуни развој у другој половини 20. века, дале су значајан допринос развоју привреде и друштва у целини. Интензивни развој организационих наука дефинисаних у областима менаџмента и информационих система и технологија условио је раст ефикасности и напредовање пословних система. То је подстакло настанак великог броја институција високог образовања у овој области. У бившој Југославији, прве идеје за формалним образовањем у области организацоних наука појавиле су се пре више од педесет година.

Као плод таквих иницијатива и евидентне потребе за образовањем стручњака који ће водити предузећа и бити носиоци развоја и промена, 1969. године је донета одлука о оснивању Факултета организационих наука у Београду. У јануару 1971. године одлуком Савета Универзитета у Београду, Факултет организационих наука је постао чланица Универзитета.

О Факултету

На Факултету наставни планови и програми су се мењали у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва. Данас наставни план и програм конципиран је по угледу на најпознатије универзитете и факултете у свету. Програмска оријентација ФОН-а одражава савремене трендове високог образовања, научноистраживачког рада и привредног развоја, док је Факултет већ више од једне деценије водећи факултет у југоисточној Европи за образовање у области информационих система и технологија, менаџмента, операционог менаџмента и управљања квалитетом. Реформом наставног плана и програма у периоду од 2005. до 2007. године остварени су циљеви усаглашавања са савременим научним резултатима, захтевима праксе и принципима Болоњског процеса. Факултет је добио уверење о акредитацији као високошколска установа, као и уверења о акредитацији 15 студијских програма на сва три нивоа студија. Такође су акредитована 4 заједничка студијска програма другог степена студија и то у сарадњи са: Медицинским факултетом Универзитета у Београду, Факултетом за управу Универзитета у Љубљани и Универзитетом Middlesex из Лондона. Осим образовне, Факултет је добио уверење о акредитацији за научноистраживачку делатност, коју реализује кроз пројекте основних, примењених и развојних истраживања.

Сарадња

ФОН има веома развијену међународну сарадњу, која се одвија кроз заједничке студијске програме, размену студената, сарадника и наставника, заједничке истраживачке и развојне пројекте и учешћа на симпозијумима и конференцијама. Најуспешнија сарадња је остварена са факултетима из Словеније, Велике Британије, Француске, Словачке, Немачке, Португала, Грчке, Аустрије, Македоније и Чешке.