Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година

Телефон 1:011 6451 843

Телефон 2:011 6451 858

Факс:011 6457 685

Вебсајт:www.fb.bg.ac.rs

Е-адреса:dekanat@fb.bg.ac.rs

Адреса:Господара Вучића бр. 50, Београд

Декан:Проф. др Ивица Радовић

Продекан за наставу:Проф. др Божидар Бановић

Продекан за последипломске студије
и научноистраживачки рад:Проф. др Желимир Кешетовић

Продекан за финансије:Проф. др Владимир Цветковић

FB Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција у саставу Универзитета у Београду и припада групи факултета друштвено-хуманистичких наука.

Својим планом и програмом Факултет покрива међусобно повезане социолошке, политичке, правне, економске, етичке, психолошке, хуманитарне, цивилно-војне и друге аспекте безбедности, људских и социјалних ресурса, одбране, цивилне заштите и заштите животне средине.

Студије

У оквиру матичне делатности – наука безбедности, на Факултету се реализују основне академске и струковне студије, дипломске академске студије (мастер), докторске студије, специјалистичке академске и струковне студије, као и стручно образовање и усавршавање.

Факултет обавља основна научна, примењена и развојна истраживања и акредитован је као научна институција од стране Министарства науке и животне средине Републике Србије.