Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Биолошки факултет

Биолошки факултет

Телефон:  011 2186 635

Факс:  011 2638 500

Вебсајт:  www.bio.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@bio.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 16, Београд

Декан:  проф. др Љубиша Станисављевић


Двадесети век је сведок превазилажења у биологији ранијег оквира исте као дескриптивне и квантитативне науке. Открића молекуларних механизама ујединила су у савременим истраживачким напорима биохемију, цитологију, генетику, физиологију и остале биолошке дисциплине, те се двадесетпрви век означва као век биологије.

Достигнућа читавог низа различитих научних дисциплина у оквирима биологије као једне комплексне науке, дају нов подстицај у проучавању функционалне разноликости између појединих врста микроорганизама, гљива, биљака и животина, а посебно човека.

Наставници и сарадници

С тим у вези Биолошки факултет Универзитета у Београду омогућава својим наставницима и сарадницима, али и студентима, услове за бављење научно-истраживачким и наставним радом које нема ниједна институција код нас, а то су од опремљених микроскопских сала најсавременијим микроскопима за студенте, истраживачких центара као што су Центар за примену ПЦР и Центар за ласерску и конфокалну микроскопију, па до истраживачких лабораторија опремљених најсавременијим лабораторијским апаратима и истраживачким микроскопима који пружају могућност садашњим стручњацима за даље усавршавање и развој најразличитијих биолошких дисциплина на Факултету, а студентима да се упознају са најсавременијим тековинама науке. У том погледу посебно истичемо да Биолошки факултет сарађује, како у научно-истраживачком раду, тако и у извођењу наставе са бројним Институтима и сродним Факултетима.

Студије

Све речено, студентима Биолошког факултета у Београду омогућава квалитетнију наставу, али и широко поље научно-истраживачког усавршавања још од самог почетка студија. Једноставно речено, настава у поменутим институцијама, истраживачки радови студената, израда дипломских радова, а потом израда магистарских теза и докторских дисертација свакодневна су и уобичајена појава за студенте нашег факултета. Ту, објективно постојећу предност у току студирања, студентима биологије не може да пружи било који други универзитетски центар у нашој земљи. Поред тога, веома велики број најбољих дипломираних студената налази након завршетка студија запослење у поменутим институцијама бавећи се оним због чега су факултет и желели да упишу - научним истраживањима.

Неопходно је истаћи и чињеницу да је диплома Биолошког факултета у Београду призната свуда у свету. Већ деценијама бројни студенти Биолошког факултета након дипломирања одлазе у иностранство и тамо без икаквих проблема нострификују своје дипломе настављајући да се баве научним истраживањима у најпознатијим научним центрима западне Европе, Сједињених Амричких Држава, Канаде, Аустралије, Новог Зеланда итд. То само потврђује изузетно висок ниво образовања који се стиче на Биолошком факултету, чиме су нашим дипломираним студентима отворена сва врата у свету. Тиме се Биолошки факултет посебно поноси. С друге стране, наши дипломирани студенти који су радећи у тим центрима временом стекли светски завидан научни реноме, представљају спону која омогућује и нашим младим научним радницима одлазак на студијске боравке у те центре одакле се враћају обогаћени најновијим научним сазнањима која преносе студентима подижући ниво и квалитет сваког од њих.