Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Центри > Центар за студенте са хендикепом

Центар за студенте са хендикепом

Телефон:011 3370 686

Факс:011 3370 686

Е-адреса:ucsh@rect.bg.ac.rs

Адреса:Булевар краља Александра 71,
Београд

 

Директор:Љупка Михајловска

Универзитетски центар за студенте са хендикепом званично је почео са радом 20. марта 2008. године. Центар је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Делатности

  • развој и унапређење услова студирања за студенте са хендикепом;
  • пружање информација студентима са хендикепом о условима студирања и начинима подршке на факултетима;
  • заступање студената у процесу оставривања права на: стипендију, смештај, исхрану, прилагођену наставу, прилагођен начин полагања испита, здравствену заштиту и друго;
  • подршка и посредовање за обезбеђивање приступачне литературе студентима са делимично и/или потпуно оштећеним видом;
  • организовање приступачног превоза за студенте који нису у могућносту да се крећу самостално а живе у неком од студентских домова у Београду;
  • пружање подршке у процесу избора факултета, као и о могћностима запошљавања након завршетка студија;
  • промовисање концепта високог инклузивног образовања у медијима, у циљу мотивисања студената са хендикепом да уписују факултете Универзитета у Београду, као и у циљу подизања нивоа свести јавности у Републици Србији о питањима положаја особа са хендикепом;
  • организовање семинара и трибина;
  • сарадња са релевантним институцијама у циљу побољшања положаја студената са хендикепом;
  • обављање и других послова за потребе студената са хендикепом.

Коме је Центар намењен
Сарадници Центра
Како доћи до нас
Донације

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом

Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вожње се организују према Правилнику о организовању и условима коришћења превоза студената са хендикепом

Због ограничених ресурса превоз се организује у једној, осмочасовној смени. Покретањем и организовањем службе превоза, студентима са хендикепом је у значајној мери олакшан одлазак до факултета, као и повратак до места становања. Центар изражава велику захвалност Делта хуманитарном фонду који је дао свој допринос у унапређењу услова за стицање високог образовања студената са хендикепом.

Jednakost pristupa visokom obrazovanju