Факултети Институти Центри Библиотека

Рачунарски центар

Телефон 1:  011 3031 257

Телефон 2:  011 3085 589

Факс:  011 3248 681

Вебсајт:  www.rcub.bg.ac.rs

Е-адреса:  rcub@rcub.bg.ac.rs

Адреса:  Кумановска 7, Београд

Директор:  др Славко Гајин

Заменик директора:  др Бранко Маровић


Рачунарски центар Универзитета у Београду (РЦУБ) је рачунарски центар чија је примарна делатност обезбеђивање компјутерских и информационо - комуникационих сервиса факултетима и осталим институцијама чланицама Универзитета у Београду. Поред тога, РЦУБ обавља функцију централног комуникационог чворишта Академске мреже Србије (АМРЕС).

Данас је РЦУБ специјализован у две основне области:

  • - Информационе технологије постављање информационих система, развој софтверских апликација;
  • - Комуникационе технологије постављање компјутерских мрежа, развој инфраструктуре и корисничких сервиса заснованих на Интернет технологији.

O Центру

РЦУБ је почео са радом 1992. године како би се члановима Универзитета у Београду обезбедили компјутерски сервиси. Са развојем комуникационих технологија и Интернет сервиса, чланице Универзитета у Београду, као и већи истраживачки центри и други универзитети у земљи, повезали су се на РЦУБ.

Данас РЦУБ директно повезује преко 120 институција у Београду и представља сервисни центар и централно чвориште АМРЕС - а.

Делатност

Поред обезбеђивања везе са Интернетом и других инфраструктурних послова, РЦУБ је такође оријентисан ка развоју и имплементацији различитих сервиса за институције, као и појединачне кориснике, на Универзитету у Београду и широј образовној и научно - истраживачкој заједници Србије. РЦУБ тренутно развија Информациони систем универзитета (ИСУ) који омогућава интеграцију са свим информационим системима факултета, у виду прикупљања свих релевантних података (о студијским програмима, студентима, наставницима, истраживачима, издатим јавним исправама, пријемним испитима итд.) у једну централизовану базу података, као и њихово праћење и анализу. Осим тога, ИСУ омогућава и вођење процеса који су специфични за рад ректората Универзитета у Београду.