Факултети Институти Центри Библиотека

Информативни центар

Телефон:  011 3207 460

Е-адреса:  icub@rect.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг 1, Београд

Директор:  


Информативни центар Универзитета у Београду основан је са циљем да се на нивоу Универзитета обезбеди сервис који ће омогућити активно информационо повезивање његових чланица.

Делатност

Делатност Информативног центра усмерена је ка подстицању и подизању нивоа комуникације унутар Универзитета, пре свега кроз дисеминацију релевантних информација унутар универзитетске заједнице, али и кроз нове форме комуникације између Универзитета и његовог ширег окружења. Тиме Информативни центар постаје значајан интегративни фактор у функционисању Универзитета и доприноси јачању улоге Универзитета у друштву.

Основни задаци

Основни задаци Информативног центра су развој интранет и интернет функције. Интранет функција подразумева информационо повезивање чланица Универзитета, односно комуникацију унутар Универзитета, пре свега Ректората са чланицама Универзитета, али и међусобну комуникацију између факултета, института и центара које Универзитет обухвата. Интернет функције подразумева информационо повезивање Универзитета са окружењем, односно комуникација са спољашњим окружењем, установама и појединицима ван Универзитета, како у земљи тако и у иностранству, пре свега кроз website Универзитета. И једна и друга функција подразумевају интеграцију информационих ресурса који су од значаја за Универзитет као целину или за поједине његове делове.

Поред развоја универзитетског интранета и Web-а, задатак Информативног центра је обезбеђивање и других сервиса на нивоу Универзитета, као што су електронско издаваштво, дигиталне библиотеке, учење на даљину и стандардизација на међународном нивоу. Развој ових сервиса ослања се на тзв. језичке технологије и језичке ресурсе, што посебно обухвата изградњу (вишејезичних) терминолошких база и тезауруса неопходних у процесима превођења, претраживања, анализе уџбеника, и сл.

Сарадња

Интегративну функцију у области комуникације и информисања на Универзитету, Информативни центар реализује у сарадњи са другим институцијама значајним за процес информисања које делују на нивоу Универзитета, као што су Рачунарски центар и Универзитетска библиотека.