Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Чланице > Центри > Центар за трансфер технологије

Центар за трансфер технологије

Телефон:011 3207 496

Вебсајт:www.ctt.bg.ac.rs

Е-адреса:ctt@rect.bg.ac.rs

Адреса:Обилићев венац 26, 11000 Београд

Директор:др Недељко Милосављевић

CTT Центар за трансфер технологије основан је одлуком Савета Универзитета од 26. октобра 2010. године ради идентификације, заштите и комерцијализације резултата научноистраживачког и стручног рада и заштите интелектуалне својине Универзитета.

Основни циљеви и задаци

  • унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
  • подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
  • подршка пласману нових технологија и иновација,
  • повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
  • развијање знања и вештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
  • јачање свести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
  • пружање општих информација о интелектуалној својини,
  • експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процена вредности и укупних потенцијала у коришћењ у патената,
  • помоћ у стварању нових иновационих центара, инкубатора и пословно-технолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу Универзитета.

Сарадња

У наредној години значајну финансијску и стручну подршку раду Центра пружаће Завод за интелектуалну својину Републике Србије на основу уговора потписаног 30. новембра 2010. године између Завода и Универзитета. Уговор је део ИПА националног пројекта "Подршка оснивању Едукативно-информационог центра Завода за интелектуалну својину Србије" који финансира ЕУ и којим руководи Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи га Европски завод за патенте.

Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду ЦТТ