Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање

Адреса:  Студентски трг 1, Београд


Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање је основан са циљем јачања интегративне функције Универзитета и планирања, организовања и имплементирања стратешких активности Универзитета. Јачање интегративне функције Универзитета у Београду је потреба произашла из квалитетнијег укључивања Универзитета у Европски образовни систем, с једне стране, као и неопходности унификације и стандардизације процеса у високом образовању у Србији, с друге стране.

Делатност

Делатност ЦЕСМУБ-а усмерена је ка подстицању нових форми повезивања факултета унутар Универзитета, као и Универзитета са окружењем. Заправо, ЦЕСМУБ треба да постане значајан интегративни фактор у функционисању и развоју Универзитета, активнирањем свих, а пре свега експертских ресурса којима Универзитет у Београду располаже.

Стратешко позиционирање Универзитета у Београду, као највећег и најстаријег универзитета у Србији, захтева дефинисање његове мисије и визије, праваца развоја, пројектовње његове савремене и ефикасне оргнаизационе структуре, као и управљачког система што су и основне функције ЦЕСМУБ-а.

ЦЕСМУБ, радећи на јачању степена интегрисаности чланица Универзитета у Београду у области стратешког планирања, и стратешког менаџмента, треба да димензионише заједничке процесе и активности свих факултета у овом подручју, али исто тако да води рачуна о специфичности чланица-факултета у подстицању креативности и инвентивности факултетског менаџмента.


Као посебно важне активности центра за стратешки менаџмент и стратешко планирање су:

  • - Развој и унификација методологије стратешког планирања на Универзитету
  • - Унапређење организационе структуре и њено прилагођавање потребама савременог Универзитета
  • - Израда студија развоја
  • - Организовање програма стручног усавршавања у области управљања и управљачких процеса
  • - Развој јединствених показатеља ефикасности и ефективности чланова Универзитета
  • - Организациона структура и научни скупови из делокруга Центра.

Имплементација Болоњске декларације и улазак у јединствени Европски простор, намеће ЦЕСМУБ и разраду ове суштинске активности, њену операционализацију, посебно у области планирања контроле и укупног управљања.

Сарадња

Овај ЦЕСМУБ се у свом раду ослања на подршку других институција унутар УБ, као и оних ван УБ.