Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за развој каријере и саветовање студената

Телефон:  011 3207 419

Факс:  011 3248 681

Вебсајт:  www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Друштвене мреже:
INSTAGRAM
LinkedIn
FACEBOOK
TWITTER
Blog INSPIRACIJA

Е-адреса:  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг 1, Београд

Директор:  Дејана Лазић


Центар је основан као чланица Универзитета у Београду, 5. децембра 2006. године. Врата Центра отворена су за све студенте Универзитета у Београду у просторијама Ректората Универзитета у Београду сваког радног дана од 10 до 13 и 14 до 16 часова. Основни циљеви Центра су повезивање дипломираних студената са послодавцима и развијање свести студената и дипломаца о савременим условима пословања. Послодавци траже више од дипломе. Студентима је потребан развој практичних вештина и способности ради њихове боље припреме за тржиште рада које се убрзано мења. Центар је на располагању студентима како би им помогао да развију вештине и стекну сазнања од значаја за рад и запошљавање, да стекну радно искуство током студија и упознају се са пословним светом и његовим правилима, али и да науче да конструктивно размишљају о датим могућностима. Центар промовише студенте и дипломце Универзитета у Београду као будуће експерте у различитим областима рада и Универзитет у Београду као водећу институцију за високо образовање у региону.

Циљеви Центра су:

 • Обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломираним студентима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при студирању, запошљавању или наставку образовања
 • Повећање процента студената и дипломираних студената који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања
 • Остваривање сарадње са свим факултетима Универзитета у Београду и јачање интегративне улоге Универзитета у Београду
 • Промоција студената и дипломираних студената Универзитета у Београду као будућих стручњака у различитим областима рада и Универзитета у Београду као водеће институције за високо образовање у региону
 • Подршка будућим студентима и студентима прве године Универзитета у Београду да се припреме за студирање, прилагоде на нову средину, успешно отпочну студирање и напредују у систему високог образовања

Делатност Универзитетског центра је:

 • рад на развијању способности, знања и вештина студената које су кључне за успешно студирање и унапређење запошљивости ;
 • пружање информација студентима о могућностима додатног образовања, понудама за праксу и посао, каријерним могућностима током и након студија;
 • пружање информација о стипендијским програмима у земљи и иностранству и другим видовима финансијске помоћи, као и упућивање на референтне високошколске установе и фондације;
 • повезивање студената са послодавцима путем организовања програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама и организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;
 • организовање презентација компанија, њихове пословне етике и политике одабира кадрова;
 • организовање предавања и радионица на теме преносивих вештина у сарадњи са стручњацима и сарадницима из пословног света;
 • пружање саветодавнх услуга студентима који имају дилеме приликом избора каријере или позиционирања на тржишту рада после дипломирања и других услуга саветовања у погледу развоја каријере;
 • реализација радионица и предавања на теме вештина управљања каријером;
 • пружање услуга психосоцијалне подршке студентима из подзаступљених група у сарадњи са факултетима и другим релевантним институцијама;
 • промовисање вредности и предности студирања средњошколцима из подзаступљених група у сарадњи са факултетима и другим релевантним институцијама;
 • координација рада центара за развој каријере на факултетима у саставу Универзитета у Београду;
 • сарадња са факултетима и другим центрима Универзитета у Београду у развијању институционалних мера које доприносе једнаким могућностима при упису и током студија превасходно за студенте из подзаступљених група;
 • праћење остваривања стратешких циљева у области запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки менаџмент и стратешко планирање.

Тим Центра

Дејана Лазић
Директор
d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs, dejana.lazic@rect.bg.ac.rs
Телефон: 3207 463

Јелена Курјак
Координатор програма информисања и саветовања
j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 3207 469

Марија Јовановић
Координатор програма сарадње са послодавцима и промотивних активности
m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 3207 468

Катарина Манојловић - Николић
Координатор програма сарадње са послодавцима и промотивних активности
saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 3207 419

Бојана Обрадовић Кузминовић
Сарадник у организацији каријерних догађаја
bok@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 3207 414

Милена Рајчевић
Координатор програма психолошког саветовања
psiholog@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 3207 415