Мисија Оснивачка скупштина Управни одбор Оснивање Алумни организације

Мисија Алумни организације

Прошлост и традиција обавезују нас да за нашу институцију градимо бољу будућност, стварајући школу 21. века, уклопљену у европско окружење и прилагодљиву брзим технолошким променама. Један од сегмената који недостаје нашем Универзитету је повезивање бивших студената који су дипломирали на Универзитету у Београду, односно Алумни организација која доноси огромне користи као што су умрежавање, информисање, могућност каријерног напретка и доживотног учења.

Поновно успостављање контаката као и размена искустава и знања између оних који се баве истом или сличном професијом, може у великој мери допринети развитку нашег Универзитета и привреде у Србији. Потенцијал који поседујемо је немерљив, јер је у последњих 20 година велики број високо образованих људи напустило Србију, а сада многи имају успешну каријеру и искуства која могу бити од драгоценог значаја за све нас.