Универзитет у Београду расписује обједињени конкурс за упис студената за школску 2019/2020. годину.

Упис лица са инвалидитетом
погледај детаље конкурса

Универзитет у Београду се на престижној Шангајској листи налази између 401. и 500. места од рангираних 1000 универзитета у свету. Универзитет у Београду се на овој листи први пут нашао 2012. године.
Једнакост приступа високом образовању

Право на образовање основно је људско право и неопходно је за остварење свих других права. Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна високошколска установа, пружи једнаку могућност образовања свакој особи.
Еразмус+ стипендије за мобилност

Да ли знате да у оквиру Еразмус+ програма УБ има потписане споразуме са низом високошколских институција који вам нуде овакву могућност? Уколико је ваш одговор потврдан, посетите нашу online платформу МobiON и пријавите се за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Отворене позиве за пријављивање погледајте на mobion.bg.ac.rs


„Science2Business“ бaзa oмoгућaвa кoмпaниjaмa дa брзo и лaкo стeкну увид у нoвa знaњa и тeхнoлoгиje и нa тaj нaчин oчувajу и унaпрeдe свoje кoмпeтeтивнe прeднoсти, штo je импeрaтив у врeмeну брзoг тeхнoлoшкoг рaзвoja.

претражи базу

Koнкурс за упис на мастер и докторске студије при Универзитету

У току су конкурси за упис на студијске програме мултидисциплинарних мастер и докторских студија у организацији Универзитета у Београду у школској 2019/20. години.

Актуелне вести